Випускник вінницького “політеха” наймолодший доктор технічних наук в Україні

imgonline-com-ua-resize-9avaezzkphk

Роман Петрук випускник ВНТУ, доцент кафедри екології та екологічної безпеки захистив докторську дисертацію за спеціальністю «екологічна безпека».

Тема дослідження — «Наукове обґрунтування оптимальних форм інтегрованого управління екологічною безпекою непридатних пестицидів та пестицидвмісних відходів».Захист відбувався у столиці — в спецраді Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління.

Науковий консультант: Ігор Петрушка — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка». У результаті проведення комплексу теоретичних та експериментальних досліджень у дисертації запропоновано нові наукові положення, висновки та рекомендації, які дозволяють запобігти підвищенню ризиків забруднення довкілля пестицидами, продуктами розпаду та розкладання в ґрунтах та природних об’єктах, шляхом розроблення оптимальних форм управління та поводження з непридатними пестицидами і науково обґрунтованих методів та способів їх утилізації, транспортування, екологічно безпечного поводження із складами отрутохімікатів та тарою з-під пестицидів тощо.

Про це повідомляє, преслужба ВНТУ.