Вінничани за добу зібрали підписи під петицією, де просять мерію заборонити на території міста цирк з тваринами

cirk

1 серпня на сайтi Вiнницької мiської ради зареєстрували петицiю, в якiй просять заборонити розмiщувати на територiї обласного центру цирки з тваринами. За добу петицiя набрала рекордних 396 пiдписiв i прийнята до розгляду.

Автор петицiї Вiкторiя Довгань.

 

Оприлюднити вiдповiдь в мiськрадi повиннi не пiзнiше 15 серпня.

«Попри анонсовану «європейскiсть» та «iнновацiйнiсть», Вiнниця продовжує залишатись в ар’єргардi гуманiзму, толерантностi та правової свiдомостi в Українi. Досi Вiнницька мiська рада не заборонила розмiщення на територiї мiста циркiв, якi використовують у своїй дiяльностi тварин. При тому, що подiбнi рiшення вже ухвалили, починаючи з кiнця 2016 року чимало iнших мiсцевих рад, в тому числi у Києвi, Львовi, Луцьку, Рiвному.

У 2013 роцi Україна ратифiкувала «Європейську конвенцiю про захист прав домашнiх тварин», але з того часу позицiї цiєї Конвенцiї у європейському мiстi Вiнниця та Українi загалом залишаються, на жаль, виключно у декларативнiй формi.

 

Одна з перших європейських країн, яка запровадила заборону на диких тварин у цирках ще в 2002 роцi – Австрiя. У 2012 роцi лени парламенту Великої Британiї проголосували за повну заборону використання дресированих тварин у цирках країни. Як заявили у Британськiй Ветеринарної Асоцiацiї (BVA), потреби iснування диких тварин не можуть бути задоволенi в умовах цирку; особливо з точки зору мiсця розташування i здатностi виражати нормальну поведiнку — тобто, тварини, якi знаходяться в цирку, завжди будуть страждати, i єдиний гуманний варiант – це повнiстю заборонити їх утримання в цирку.

У Бельгiї закон про захист прав тварин, що забороняє використання диких тварин, був прийнятий 12 липня 2013 року. У 2015 роцi в Нiдерландах введено повну заборону на використання диких тварин у цирках. Залишається дозволеним використання диких тварин лише в зоопарках.

У 2015-2016 роках Варшава взагалi заборонила будь-яке використання дресированих тварин у цирку через його негуманнiсть, як i низка iнших мiст — Вроцлав, Познань, Лодзь, Шрем, Слупськ, Сьрем, Колобжег, Ополє, Гдиня, Бєльско-Бяла, Бидгощ та iншi. Як заявила мер Варшави Ханна Гронкевич-Вальц, «до тварин у цирку ставляться як до неживих предметiв, змушують виконувати дiї, невластивi їх природi, не забезпечують належних умов утримання».

Державна екологiчна iнспекцiя Києва при перевiрках ледь не щоразу фiксувала у заїжджих цирках-шапiто вiдсутнiсть дозволiв на спецiальне використання диких тварин. Тому ще у листопадi 2017 року Київська мiська рада ухвалила рiшення “Про припинення розмiщення заїжджих пересувних циркiв-шапiто з тваринами на територiї мiста Києва”.

«Вiдповiдно до Законiв України «Про захист тварин вiд жорстокого поводження», «Про тваринний свiт», «Про охорону природного навколишнього середовища», «Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення», «Про захист населення вiд iнфекцiй», статтi 152 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», з метою захисту вiд страждань i загибелi тварин внаслiдок жорстокого поводження з ними, з метою недопущення порушень благоустрою у м. Києвi, а також враховуючи чисельнi звернення жителiв м. Києва, природоохоронних i зоозахисних органiзацiй, Київська мiська рада вирiшила … рекомендувати забезпечити припинення розмiщення заїжджих пересувних циркiв-шапiто з тваринами на територiї мiста Києва; … рекомендувати не надавати погодження на розмiщення заїжджих пересувних циркiв-шапiто з тваринами на територiї мiста Києва», — йдеться у рiшеннi.

«Умови утримання тварин у пересувних цирках-шапiто неприпустимi. Звiрiв б’ють i морять голодом. Нерiдко тварин змушують брати участь у жорстоких циркових номерах, наприклад, стрибати через палаючi обручi. У липнi-серпнi 2016 року в Святошинському i Деснянському районах столицi гастролював пересувний цирк-шапiто. Це викликало масове обурення i протести природоохоронних, зоозахисних органiзацiй, а також самих киян», — зазначила тодi спiвавтор вiдповiдного рiшення, депутат Київради Олеся Пинзеник.

Директор луцького КП «Ласка» Дана Новарчук стверджувала, що будь-яке дресирування передбачає знущання над тваринами: «Практика показує, що у пересувних цирках неможливо створити умови, якi будуть вiдповiдати їх бiологiчним, видовим та iндивiдуальним властивостям, так як гастрольний характер дiяльностi не надає такої можливостi . Так, наприклад, вiдповiдно до Порядку для утримання ведмедя у неволi повинен бути облаштований воль’єр 30х3, в якому вiдповiдно до його бiологiчних потреб повинен бути басейн та рiзнi конструкцiї для пересування, як це приблизно у дикiй природi. Але замiсть цього ведмедiв тримають у клiтках або в фургонах автомобiлiв, в спеку та в мороз, розмiр якої може бути до десяти разiв меншим, нiж передбачено Порядком утримання, без будь-яких засобiв наближених до природних, що приводить до страждань тварини i суперечить здоровому глузду i ЗУ «Про захист тварин вiд жорстокого поводження».

Жодних подiбних обговорень серед депутатiв Вiнницької мiської ради не було. Жодних iнiцiатив чи проектiв подiбного рiшення – тим паче. Це призводить до того, що грубо порушуючи умови тримання тварин та навiть правила дорожнього руху, у Вiнницi гастролюють сумнiвно вiдомi цирки, наприклад, «Grand Circus Budapest» (iнформацiя про таку юридичну особу вiдсутня у публiчних реєстрах). Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли вивiски циркiв, якi приїздили у Вiнницю, вводять в оману споживачiв, адже назви циркiв не вiдповiдають реальним назвам пiдприємств, а знайти реальних власникiв циркiв практично неможливо.

Ми вимагаємо вiд Вiнницької мiської ради пiд час найближчої чергової сесiї ухвалити рiшення про заборону розмiщення на територiї мiста циркiв, якi використовують у своїй дiяльностi тварин», — йдеться в петицiї

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована