У Вінницькому університеті відкрита посада викладача

36459eb5431dd4a9

Вінницький національний аграрний університет оголосив конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників для викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання».

Необхідні документи:

  • заява про участь у конкурсі;
  • наукові праці у фахових виданнях за останні три роки, монографії, посібники, підручники з грифом МОН або Вченої ради університету, патенти, документи, що підтверджують підвищення кваліфікації, участь у наукових конференціях;
  • навчально-методичний комплекс забезпечення проведення занять за темами дисципліни, в тому числі он-лайн режимі, висновок про відкрите заняття;
  • звіт про науково-педагогічну діяльність за останній рік в межах 1548 годин річного обсягу;
  • автобіографія;
  • копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання;
  • медична довідка про проходження попереднього та періодичного психіатричних оглядів.

«У зв’язку з необхідністю, в умовах карантину, проведення практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів вищої освіти у дистанційному режимі із використанням засобів комунікації ZOOM, BigBlueButton, Google Class, надати презентаційні матеріали щодо готовності претендента до проведення таких занять в он-лайн режимі», — зазначено в оголошенні.

Документи приймають до 4 лютого 2021 року.